Примери от практиката


Софтуер с изкуствен интелект подпомага лекари при диагностична колоноскопия (ID9)

Медицината и профилактиката в здравеопазването могат да се възползват в значителна степен от системите, базирани на изкуствен интелект, както доказва примерът на онкологичен център в Централна Германия.

Записите, направени по време на колоноскопия с вградена камера в колоноскопа, се анализират с помощта на софтуер с ИИ за откриване на здравни проблеми. Поради изключителното значение на точността на диагнозата, ИИ допълва основната роля на лекарите в грижите за пациентите, но не може да я замени.

ИИ отваря обаче един цял свят от възможности за консултации с лекари от разстояние, хирургически роботи, грижи от разстояние и използване на автоматизирани системи за доставка на лекарства.

Download pdf icon in: