Публикация


Стратегии за безопасност и здраве в един автоматизиран свят

С непрекъснатия напредък в областта на роботиката и изкуствения интелект автоматизацията на работното място покри повече дейности — както физически, така и когнитивни. Организациите в Европа въвеждат нови автоматизации, затова е от съществено значение да се разберат възможностите, рисковете и предизвикателствата на тези технологии, свързани с безопасността и здравето при работа. Ориентираният към човека дизайн и ясната комуникация са от ключово значение за гарантиране и насърчаване на благосъстоянието на работниците, като същевременно се извлича максимална полза от цифровата трансформация.