Súbor nástrojov kampane

Kód QR nástroja OiRA

Organizácia: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Štát:

Popis:

Kód QR, ktorý bol vytvorený prostredníctvom mobilného marketingu na podporu nástroja OiRA agentúry EU-OSHA.

Image
OiRA QR Code