Súbor nástrojov kampane

Vonkajšia reklama

Vhodné pre:

Väčšie organizácie s vyššími finančnými zdrojmi.

Čo to je?

Vonkajšia reklama zahŕňa rôzne druhy reklamných pútačov, od cestných bilbordov až po reklamy na prostriedkoch hromadnej dopravy a reklamy na štadiónoch, ktoré sú zamerané na oznamovanie posolstva vo veľkom rozsahu.

Výhody

 • Strategicky umiestnená vonkajšia reklama zaručuje vysoké pokrytie pri veľmi malej investícii. To robí vonkajšiu reklamu mimoriadne nákladovo efektívnou.

Obmedzenia

 • Tieto kampane sú zvyčajne nákladné.

Plánovanie reklamnej kampane

 • Pri plánovaní médií vezmite do úvahy ďalej uvedené:
  • Zameriavate sa na odbornú alebo širokú verejnosť?
  • Používa cieľová skupina skôr verejnú dopravu alebo s najväčšou pravdepodobnosťou jazdí do práce autom?
 • Vytvorte mapu cieľového mesta (prípadne miest) so strategickými bodmi.
 • Pamätajte, že je lepšie mať menej miest, ktoré majú strategickú polohu a sú veľmi dobre viditeľné, ako obrovské množstvo billboardov, ktoré sú príliš malé a zle umiestnené na to, aby efektívne oslovili vaše cieľové publikum.

Posolstvo a obrázky

 • Väčšina ľudí si všimne obrázok a slogan. Neplytvajte priestor na veľké množstvo textu, pretože ľudia si ho aj tak neprečítajú.
 • Obrázok, ktorý si vyberiete, musí byť taký, aby prinútil dostatočné množstvo ľudí zastaviť sa a všimnúť si ho.
 • Posolstvo by malo byť všetkým okamžite jasné a malo by byť rýchlo zapamätateľné. Nehľadajte komplikované metafory.
 • Pridajte „výzvu na akciu“.
 • Posolstvo by malo byť stručné a provokatívne.
 • Používajte dostatočne veľké písmo, ktoré človek prečíta aj na diaľku a v pohybe.
 • Pamätajte, že menej je viac: priame a cielené reklamy sú pôsobivejšie.
 • Ak to téma umožňuje, použite v reklame humor.

Uveďte kontaktné údaje

Rovnako ako v prípade iných foriem reklamy, ani tu nezabudnite pridať kontaktné údaje, ako sú telefónne čísla a adresa webových sídiel, na ktorých ľudia získajú ďalšie informácie.

Digitálna reklama

 • Ďalšou možnosťou je vonkajšia digitálna reklama. V prípade nej je pravdepodobnejšie, že priláka pozornosť divákov.
 • Nezabúdajte však, že náklady sú veľmi vysoké, takže pre neziskové kampane nemusia byť nákladovo efektívne.