Súbor nástrojov kampane

Vizuálne prvky kampane zameranej na používanie zábradlia

Organizácia: Air Liquide a akzent design

Štát: Nemecko

Popis:

Kampaň zameranú na používanie zábradlia uviedli v rámci série opatrení v ústredí spoločnosti Air Liquide vo Frankfurte. Pracuje tam približne 700 zamestnancov, ktorí by mali byť informovaní o vedomom používaní zábradlia. Hlavnými vizuálnymi prvkami kampane boli osoby, ktoré sú vybavené ochrannými pomôckami (napr. hokejisti, rytieri, futbalisti). Tieto osoby boli vyobrazené v životnej veľkosti na schodiskách ústredia spoločnosti. Okrem toho sa ako sprievodné opatrenia použili aj plagáty, pohľadnice, informačné letáky a malá súťaž.

Image
"Come home safe!" poster