Súbor nástrojov kampane

Tlačená reklama

Vhodné pre:

Stredné až veľké organizácie.

Čo to je?

Tlačená reklama je reklama, ktorá je vytlačená v publikáciách (novinách, časopisoch, odborných časopisoch), ktoré pravdepodobne číta vaše cieľové publikum.

Výhody

 • Ak si kúpite reklamu v časopise s vysokou čítanosťou, zvýšite pravdepodobnosť, že oslovíte široké publikum.
 • Môžete si tiež vybrať spomedzi denníkov alebo mesačníkov či štvrťročných časopisov v závislosti od cieľovej skupiny a ich čitateľských návykov.

Obmedzenia

 • Tlačené reklamy sú zvyčajne drahé, ale v prípade mediálneho partnerstva môžete vyjednať lepšie ceny.
 • Majte na pamäti, že najžiadanejšie stránky (obálky alebo pravé strany) sú aj najdrahšie.

Zamerajte sa na najvhodnejšie publikácie

 • Dobre si premyslite, do ktorých novín/časopisov chcete reklamu umiestniť.
 • Zamyslite sa nad cieľovým publikom a publikáciami, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou číta, a podľa toho si publikáciu vyberte:
  • ak sa napríklad snažíte osloviť širokú verejnosť, najvhodnejšie budú celoštátne noviny,
  • zatiaľ čo v prípade, že sa zameriavate na vedúcich pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, reklamu by ste mali umiestniť v príslušných odborných publikáciách.

Vizuálny dizajn

 • Najskôr sa rozhodnite, aký bude celkový vzhľad a štýl kampane (napríklad logo, slogan, farebná schéma atď.). Cieľom je zachovať rovnakú vizuálnu identitu vo všetkých materiáloch kampane.
 • Chcete sa uistiť, že zakaždým, keď ľudia uvidia informácie o vašej kampani, budú ich vedieť v rôznych formátoch rozpoznať.
 • Váš vizuálny dizajn by mal upútať pozornosť čitateľov. Musí byť aj naviazaný na vaše posolstvo. Samotný nadpis by mal obsahovať všetky potrebné informácie. V mnohých prípadoch je to všetko, čo si ľudia prečítajú.

Základná koncepcia

Reklama musí mať určitú koncepciu. Môže to byť šikovný obrázok alebo skutočne zaujímavý názov, ktorý zdôrazní vaše posolstvo a pritiahne pozornosť diváka.

Obsah a grafická úprava

 • Pamätajte na textový priestor a veľkosť v reklame a to, ako súvisí s veľkosťou reklamy. Ak máte reklamu v časopise na štvrť strany, musíte venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby bol nadpis viditeľný. Text by mal byť krátky, zvyčajne nie dlhší ako 200 slov.
 • Zaraďte „výzvu na akciu“ – povedzte čitateľom, čo chcete, aby urobili. Môže to byť uvedené buď v nadpise, alebo na konci reklamy.
 • Vždy uveďte podrobnosti o tom, kde získajú ďalšie informácie. Nasmerujte ľudí na príslušné webové sídlo.
 • Ak používate obrázky, nezabudnite ich použiť vo vhodnom rozlíšení. Pixelovaný obrázok nevrhá na vašu organizáciu dobré svetlo. Uistite sa, že máte práva vzťahujúce sa na fotografiu, a v prípade potreby uveďte meno fotografa.

Externé zdroje

Ak to s investíciou do tlačovej reklamy reklamného média myslíte vážne, mali by ste pravdepodobne požiadať o pomoc komunikačnú/reklamnú agentúru, aby vám pomohla vypracovať koncepciu vašej tlačenej reklamy.

Príklad najlepších postupov

Deň zvyšovania povedomia o HIV/AIDS/červená stužka sú symbolom boja proti tejto chorobe. Vaším cieľom je vytvoriť v mysliach ľudí rovnaký druh asociácie. Pri pohľade na váš komunikačný materiál, logo a farby atď. by im malo ihneď napadnúť toto: „Áno, to je tá kampaň xxx.“