Súbor nástrojov kampane

Online reklama

Vhodné pre:

Stredné až veľké organizácie.

Čo to je?

On-line reklama zahŕňa široký rozsah nástrojov, ako sú webové sídla, banery, vyskakovacie banery, reklamy v sociálnych médiách, spravodajcovia, virálne videá a spoty zverejnené na internete. Väčšina z nich sa opisuje v iných častiach tohto súboru nástrojov.

Výhody

  • Online reklama je v súčasnosti najobľúbenejším a najviac sa rozvíjajúcim reklamným odvetvím.
  • Ponúka širokú škálu nástrojov. Niektoré z nich sú k dispozícii bezplatne (napr. sociálne médiá).

Obmedzenia

  • Ak sa rozhodnete pre zložitejšie online reklamy, môžete tým zvýšiť náklady na kampaň.
  • Ak uvažujete o príprave online reklám (najmä interaktívnych kontextových reklám), požiadajte o pomoc odborníkov.
  • Majte na pamäti pravidlá, ktoré platia pre vonkajšiu a tlačenú reklamu.

Formátovanie reklamy

  • Buďte výstižní.
  • Používajte nápadné obrázky a slogany.
  • Nezabudnite na svoje logo.

Sledujte úspešnosť

Na sledovanie počtu a správania návštevníkov vašich reklám môžete použiť štatistické riešenia, ako napríklad Google Analytics alebo Matomo.