Súbor nástrojov kampane

Šok alebo humor – reklama o bezpečnosti na cestách

Organizácia: AWSR (Agence Wallonne pour la Securite Routiere)

Štát: Belgicko

Popis:

Kampaň, ktorá motivuje belgických vodičov, aby šoférovali pomalšie. Obsahuje dve rôzne videá o nebezpečenstvách príliš rýchlej jazdy, pričom v jednom sa táto téma rieši s humorom a v druhom šokom. Diváci boli vyzvaní, aby hlasovali za prístup, ktorý považovali za presvedčivejší.

Image
Shock or Humour - Road safety advertisement