Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Ankieta/sonda

Dla kogo:

Dla wszystkich rodzajów organizacji.

Co to jest?

Kwestionariusz dotyczący konkretnego tematu rozdany grupie docelowej. Przykładem może być ankieta na temat tego, w jaki sposób pracownicy postrzegają politykę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w przedsiębiorstwie.

Korzyści

 • Media chcą danych i faktów. Ankieta/badanie jest doskonałym narzędziem ich dostarczania.
 • Wyniki ankiety można wykorzystać przy tworzeniu innych narzędzi kampanii, takich jak komunikaty prasowe, wywiady, broszury.

Jakie są możliwości wykorzystania?

 • Jeśli na przykład prowadzisz kampanię na rzecz ograniczenia występowania chorób związanych ze stresem w pracy i chcesz uczynić to interesującym dla mediów, możesz opracować ankietę na ten temat. Możesz zadać swoim odbiorcom pytania takie jak: „Jakie są najbardziej stresujące czynniki w pracy?”.
 • Możesz ocenić efekty swojej kampanii, przeprowadzając ankietę wśród swoich partnerów lub odbiorców kampanii.
 • Wyniki ankiety mogą być również wykorzystane do promocji kampanii.

Ograniczenia

 • Ankieta może być kosztownym przedsięwzięciem, jeśli zdecydujesz się zlecić ją firmie oferującej realizację badań. Rozwiązaniem pozwalającym na zaoszczędzenie pieniędzy jest połączenie ankiety z innym zestawem ankiet skierowanych do tych samych osób. Nazywa się taką ankietę ankietą zbiorczą i z reguły ogranicza się ją do maksymalnie pięciu pytań.

Dostępne narzędzia

W internecie dostępnych jest wiele bezpłatnych narzędzi, które pomogą Ci wygenerować i wysłać kwestionariusz do swoich kontaktów i sieci:

 • w przypadku mniejszych ankiet możesz przygotować ankietę samodzielnie, używając tanich lub bezpłatnych aplikacji internetowych – np. Google Survey lub SurveyMonkey. Pamiętaj, że niektóre z nich mają ograniczenia, gdy są używane bezpłatnie. Na przykład Survey Monkey pozwala na przygotowanie tylko 10 pytań.
 • Aby przeprowadzić bardziej dogłębną ankietę, należy skorzystać z pomocy firmy realizującej badania. Wybierz taką, która cieszy się dobrą reputacją, ponieważ jej wiarygodność będzie miała wpływ na to, jak media będą postrzegać Twoją ankietę.

Omówienie procesu

 1. Współpracując z zespołem projektowym lub innymi stronami zainteresowanymi, określ odbiorców docelowych i format ankiety.
 2. Opracuj dobre pytania ankietowe. Najlepiej zostawić to w rękach profesjonalistów, ponieważ ankieta, która nie daje wyników, które można przedstawić i które będą wspierać swoją kampanię, nie będzie stanowić efektywnego wykorzystania czasu i zasobów.
 3. Zbierz i przeanalizuj wyniki.
 4. Zaprezentuj wyniki badania w raporcie dostosowanym do mediów.
 5. Stwórz streszczenie i dłuższą wersję.
 6. Opracuj komunikat prasowy zawierający najważniejsze wiadomości i ustalenia.

Nie trać czasu!

 • Przekaż wyniki ankiety tak szybko, jak to możliwe.
 • Im aktualniejsza ankieta, tym bardziej interesująca dla mediów.
 • Dziennikarzy nie interesują statystyki zestawiane przed laty – chyba, że oczywiście można podać im aktualne dane w drodze porównania.