Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Ankieta na temat zarządzania algorytmicznego

Organizacja: UNI Europa

Kraj: UE

Opis:

UNI Europa i Centrum Kompetencji ds. Przyszłości Pracy Friedrich-Ebert-Stiftung przeprowadziły nowe badanie na temat zarządzania algorytmicznego. Ankietę wypełniło około 1400 pracowników w całej Europie. Wyniki, a także zalecenia podsumowano w nowej publikacji: Zarządzanie algorytmiczne – świadomość, ryzyko i reakcja partnerów społecznych. Sprawozdanie jest również dostępne w języku francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

Image