Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Kampanie – informacje ogólne

Dla kogo:

Dla wszystkich rodzajów organizacji.

Co to jest?

Kampania jest zorganizowanym sposobem działania dla osiągnięcia określonego celu. Do prowadzenia kampanii zazwyczaj wykorzystuje się szereg narzędzi przekazywania informacji w celu podzielenia się przesłaniem i podniesienia poziomu świadomości na dany temat. Do prowadzenia kampanii można korzystać z dowolnego narzędzia opisanego w niniejszym zestawieniu.

Korzyści

  • Podnieś świadomość na temat problemów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym ich przyczyn, wśród kadry kierowniczej, pracowników i osób, które doradzają im w tych kwestiach, na przykład pracowników służby zdrowia.
  • Zapewnij praktyczne rozwiązania poprzez „modele dobrych praktyk”.
  • Poszerz wiedzę pracowników na temat odpowiednich przepisów i zachęć organizacje do ich przestrzegania.
  • Ostrzeż ludzi o nowych zagrożeniach i możliwych rozwiązaniach.
  • Uzyskaj poparcie dla zmian w ustawodawstwie lub wytycznych.
  • Uczyń swoją organizację autorytetem w dziedzinie BHP i cennym partnerem.

Ograniczenia

  • Uruchomienie może być kosztowne/czasochłonne

  • Trudno dotrzeć do mniejszych grup

Elementy skutecznej kampanii

Wyraźne przesłanie i jasne cele są podstawą każdej kampanii. Pomagają one określić, z kim należy rozmawiać (odbiorcy docelowi) i jak najlepiej do tych osób dotrzeć, czyli jakich narzędzi kampanii należy użyć. Jak w przypadku większości przedsięwzięć, kampania wymaga odpowiedniego wkładu w postaci wysiłku oraz motywacji, by odnieść prawdziwy sukces.