Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Badanie Puls BHP – Bezpieczeństwo i higiena w miejscach pracy po pandemii

Organizacja: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Kraj: UE

Opis:

Przeprowadzone na zlecenie EU-OSHA badanie Eurobarometr Flash – Puls BHP przedstawia cenne spostrzeżenia dotyczące skutków, jakie pandemia COVID-19 wywarła na zdrowie i dobrostan pracowników, oraz powiązanych środków w miejscu pracy, również w połączeniu z rosnącym wykorzystaniem technologii cyfrowych w miejscu pracy.

Image