Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Transformacja cyfrowa i jej wpływ na gospodarkę: spostrzeżenia z badania przeprowadzonego wśród dużych przedsiębiorstw

Organizacja: Europejski Bank Centralny (EBC)

Kraj: UE

Opis:

Badanie oceniające wpływ cyfryzacji na gospodarkę skierowane do wiodących firm w strefie euro.

Image