Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat bezpieczeństwa i higieny pracy

Organizacja: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Kraj: UE

Opis:

Badanie to dostarcza informacji na temat postrzegania przez ludzi ich środowiska pracy, np. decydujących czynników podczas poszukiwania nowej pracy, pracy jako przyczyny złego stanu zdrowia, wpływu kryzysu gospodarczego na warunki pracy, poziomów informacji na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Image
Pan-European opinion poll on occupational safety and health