Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Konferencja prasowa

Dla kogo:

Dla wszystkich rodzajów organizacji.

Co to jest?

Celem konferencji prasowej jest przekazywanie istotnych informacji (np. dotyczących rozpoczęcia kampanii) związanych z organizacją lub przedsiębiorstwem. W konferencji prasowej biorą również udział dziennikarze i przedstawiciele przedsiębiorstwa/organizacji. Wydarzenie to zapewnia dziennikarzom interaktywne forum, w ramach którego mogą znaleźć informacje na temat danej organizacji i kampanii.

Korzyści

 • Pozwala na przekazanie dziennikarzom znacznie większej ilości informacji niż za pośrednictwem komunikatu prasowego oraz
 • Daje dziennikarzom możliwość zadawania pytań i organizowania wywiadów.

Ograniczenia

 • Zorganizowanie konferencji prasowej może wiązać się ze znacznymi kosztami (wynajem lokalu, itp.).

Planowanie konferencji prasowej

Zaplanuj z wyprzedzeniem i rozważ następujące kwestie:

 • Pomyśl z wyprzedzeniem o kwestiach praktycznych, takich jak lokalizacja i zasoby (biurko, podium, głośniki, mikrofony, itp.)
 • Wiedz, co chcesz ogłosić
 • Wiedz, kogo chcesz zaangażować, aby nadać swojemu przekazowi wagę i wiarygodność. Wśród prelegentów powinien znaleźć się ktoś z Twojej organizacji, być może starszy, wysokiej rangi rzecznik.
 • Przygotuj listę pytań i odpowiedzi dla swoich mówców
 • Przygotuj wcześniej wszystkie materiały informacyjne: teczki prasowe, prezenty itp. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę!

Ramy czasowe

 • Wyznacz jedną godzinę na dwóch lub trzech kluczowych mówców
 • Najbardziej efektywne są konferencje prasowe rano lub wczesnym popołudniem. Dziennikarze zazwyczaj muszą przesłać swoje historie wieczorem i nie będą mieć wtedy czasu, by przyjść na konferencję prasową.
 • Unikaj konferencji prasowej w piątek, ponieważ niektóre gazety będą miały inny cykl wiadomości w ciągu weekendu.

Wysłanie zaproszenia

Możesz wysłać wiadomość z wezwaniem „zarezerwujcie termin” do wybranych mediów wcześniej, ewentualnie na dwa tygodnie przed konferencją, ale wyślij też faktyczne zaproszenie tydzień wcześniej, a potem szybkie przypomnienie dzień przed.