Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Komunikat prasowy

Dla kogo:

Dla wszystkich rodzajów organizacji.

Co to jest?

Komunikat prasowy to ogłoszenie w prasie, którego celem jest tworzenie przekazu medialnego. Zasadniczo jest to prośba skierowana do mediów o omówienie danej kwestii lub przekazanie im interesujących wiadomości. Komunikaty prasowe stanowią niezbędny element praktycznie każdej kampanii, zwłaszcza podczas jej rozpoczęcia.

Korzyści

 • Łatwy do przygotowania i rozpowszechnienia.
 • Zawiera najważniejsze informacje na temat kampanii.
 • Docierając do najważniejszych mediów, można przekazać informacje na temat swojej kampanii wielu ludziom.

Ograniczenia

 • Dziennikarze otrzymują setki informacji prasowych każdegodnia, więc dokładnie przejrzyj swoją listę mailingową, aby dotrzeć do odpowiedniego kontaktu.

Elementy udanej informacji prasowej

Aby komunikat prasowy odniósł sukces, potrzebujesz:

 • Czegoś prawdziwego do przekazania: wiadomości, fakty i dane.
 • Tekstu, który zwróci uwagę dziennikarza. Na przykład dobrego nagłówka. Powinien opowiadać całą historię i być jak najbardziej chwytliwy i uderzający.
 • Aby ożywić historię, zaleca się dołączenie cytatu od wysoko postawionego członka organizacji lub specjalisty.
 • Jedno imię i nazwisko kontaktu, a najlepiej numer telefonu komórkowego.
 • Data informacji prasowej.
 • Miejsce wydania.

Format

 • Akapit otwierający powinien zawierać streszczenie kluczowego komunikatu, zawierającego informacje o tym, kto, dlaczego, gdzie i jak przekazuje komunikat prasowy.
 • Pozostała część tekstu powinna wzmacniać główne przesłanie i kluczowe informacje, by je wspierać.
 • Dziennikarze to ludzie zajęci, więc w miarę możliwości staraj się ograniczyć tekst do jednej strony.

Rozpowszechnianie informacji prasowej

 • Podczas rozpowszechniania informacji prasowej ważne jest, aby sporządzić listę publikacji i stacji radiowych / telewizyjnych, które docelowi odbiorcy najprawdopodobniej będą czytać, oglądać lub słuchać, w tym publikacji branżowych i prasy lokalnej. Pomoże to zidentyfikować konkretnego dziennikarza, który prawdopodobnie będzie zajmował się daną tematyką.
 • Zawsze wysyłaj swoją informację prasową do określonego dziennikarza i, jeśli czas na to pozwala, zadzwoń do niego, aby sprawdzić, czy otrzymał ją i czy nie potrzebuje dodatkowych informacji.