Analizy przykładów


Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia związane z programowaniem zdalnym wykonywanym za pośrednictwem cyfrowych platform pracy

Programiści wykonują takie zadania, jak pisanie i testowanie kodów, co wymaga pracy przy biurku i wielogodzinnego korzystania z komputera. W tego typu pracy występuje szereg fizycznych i psychicznych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Podczas pracy zdalnej zagrożenia te mogą wzrastać.

To studium przypadku dotyczy programowania zdalnego za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. Przedstawia ono analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie tego rodzaju zajęcie stwarza dla osób pracujących za pośrednictwem platform.

Uwzględniono w nim również sposoby zapobiegania takim ryzykom i zarządzania nimi, zwłaszcza w zakresie praktyk i działań wdrażanych przez platformy. Studium uwzględnia wywiady przeprowadzone zarówno z pracownikami, jak i z operatorami platform.

Download PDF file in: