Praca za pośrednictwem platform internetowych: Fakty i liczby


Praca za pośrednictwem platform internetowych: Fakty i liczby

Image

Na tej infografice przedstawiono główne fakty i liczby związane z cyfrowymi platformami pracy w ramach kampanii „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”.

Zwrócono w niej uwagę na powszechność pracy na platformach cyfrowych w gospodarce UE, zagrożenia i wyzwania związane z BHP oraz możliwości związane z jej rozprzestrzenianiem się we wszystkich sektorach gospodarki. Przedstawiono również przykłady inicjatyw w zakresie polityki i zapobiegania zagrożeniom w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników platform cyfrowych.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |