Analizy przykładów


Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia związane z pracą przy doręczaniu przesyłek organizowaną za pośrednictwem cyfrowych platform pracy

Doręczanie przesyłek, czyli usługi kurierskie, coraz częściej organizuje się za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. Stwarza to nowe wyzwania dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników świadczących usługi kurierskie. Pracownicy platform kurierskich zwykle nie wiedzą, jakie zadania będą wykonywać, ani jak długo i gdzie będą pracować. Coraz powszechniejsze jest również podwykonawstwo i niestandardowe formy pracy. 

Tematem tego studium przypadku jest doręczanie przesyłek w gospodarce opartej na platformach cyfrowych. Zbadano zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia (BHP) związane z pracą w zakresie doręczania przesyłek organizowaną za pośrednictwem cyfrowych platform pracy.

Badanie obejmuje również kwestie zapobiegania ryzyku związanemu z BHP i zarządzania nim. W badaniu podkreślono rosnące znaczenie sektora usług kurierskich, któremu jak dotąd poświęca się znacznie mniej uwagi niż dostawom żywności i przewozom pasażerskim.

Download PDF file in: