Analizy przykładów


Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy polegającej na analizie treści internetowych wykonywanej za pośrednictwem cyfrowych platform pracy

Praca polegająca na przeglądzie treści internetowych wykonywana za pośrednictwem cyfrowych platform pracy jest stresująca, wymagająca emocjonalnie i fizycznie oraz może prowadzić do zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Cyfrowe platformy pracy nie zajmują się tak poważnymi zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) lub robią to w sposób ograniczony.

Niniejsze studium przypadku to analiza zagrożeń BHP, jakie ten stosunkowo nowy rodzaj pracy stwarza dla osób pracujących za pośrednictwem platform. Zbadano w nim również sposoby zapobiegania takim ryzykom i zarządzania nimi, zwłaszcza w zakresie praktyk i działań wdrażanych przez platformy.

Download PDF file in: