Publikacje


Informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem platform internetowych

Rozwój technologii cyfrowych przyniósł nowe sposoby pracy, którą można wykonywać za pośrednictwem platform internetowych lub na takich platformach. Kierowcy, pielęgniarki i projektanci graficzni to przykłady osób świadczących pracę za pośrednictwem platform internetowych. Chociaż może być dodatkowym lub alternatywnym źródłem dochodu i szansą na wejście na rynek pracy dla niektórych grup pracowników, wiąże się z zagrożeniami i wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), którym trudno jest zapobiegać i którymi niełatwo się zarządza. Aby sprostać temu wyzwaniu, decydenci, platformy, związki zawodowe i pracownicy muszą zjednoczyć siły w celu wprowadzenia i ulepszenia inicjatyw w zakresie BHP.