Soubor nástrojů kampaně

Načasování

V jakékoli kampani je klíčovým faktorem načasování, a to z hlediska doby zahájení kampaně, i jejího trvání.

Oba tyto faktory závisejí na:

  • dostupném čase pro potřebné interní zdroje a ročním období, kdy jsou pravděpodobně nejdostupnější,
  • tom, kolik peněz máte k dispozici,
  • tom, zda chcete sdělit časově citlivé informace (např. zveřejnění zprávy),
  • tom, zda musíte zohlednit nějaké externí akce,
  • tom, kolik času bude vyžadovat účinné oslovení cílové skupiny.
Timing