Soubor nástrojů kampaně

Volba cílové skupiny

Od znalosti cílové skupiny a věkového rozmezí se odvíjí vaše kampaň a potřebné nástroje.

Ovlivní to samozřejmě také tón vaší kampaně a tvrzení, která musíte předložit, abyste cílovou skupinu přesvědčili.

Důkladně přemýšlejte o cílové skupině, kterou chcete oslovit, a o komunikačních nástrojích pro její co nejlepší oslovení v běžném/pracovním životě. Například:

  • Mladé lidi lze zpravidla nejlépe oslovit prostřednictvím on-line komunikace.
  • Osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti BOZP lze nejlépe oslovit prostřednictvím odborného, specializovaného tisku.
Selecting the audience