Soubor nástrojů kampaně

Volba názvu

Abyste měli šanci ovlivnit osoby, které chcete oslovit, měl by být název co nejstručnější a nejjednodušší a relevantní pro cílovou skupinu.

Název by měl být:

  • poutavý,
  • zapamatovatelný,
  • snadno srozumitelný,
  • bez žargonu.

Název by měl být přizpůsoben cílové skupině. V závislosti na tom, zda se zaměřujete na vrcholné vedení, nebo přímo na dělníky, se sdělení, argumenty a tón budou lišit.

Choosing a title