Soubor nástrojů kampaně

Branding kampaně

K přilákání pozornosti vaší cílové skupiny lze použít poutavý slogan, nápadné logo a branding kampaně.

Sdělení musí být stručné, jednoduché a relevantní pro vaši cílovou skupinu.

Cílová skupina musí okamžitě pochopit jeho důležitost a to, o co je žádáte a proč.

Promyslete sdělení a tón vaší kampaně a zohledněte to ve svém brandingu. Například:

  • Chcete-li oslovit odborníky, vaše materiály by měly být odborné.
  • Chcete-li oslovit mladší lidi, sdělení může být neformálnější.
Branding your campaign