Soubor nástrojů kampaně

Oslovení cílových skupin

Většina kampaní zahrnuje několik způsobů oslovení, od tiskových zpráv a článků v časopisech po plakáty a reklamní poštu.

O přesné kombinaci rozhodnou vaše cílové skupiny, jakož i finanční a časové hledisko. Můžete využít:

 • propagační letáky nebo plakáty pro použití na pracovišti,
 • reklamu (v tisku, televizi, rozhlase nebo kině nebo plakáty na reklamních plochách, v autobusech či v metru),
 • činnosti ve sdělovacích prostředcích – tiskové zprávy, rozhovory, účast v televizních nebo rozhlasových pořadech,
 • příručky a brožury,
 • zpravodaje,
 • semináře, workshopy nebo konference,
 • školení,
 • poradenskou linku,
 • návštěvy na pracovišti,
 • reklamní poštu,
 • výstavy.
Reaching your audiences