Soubor nástrojů kampaně

Zeměpisná oblast

Zvolte, na která odvětví nebo zeměpisnou oblast se zaměříte

Většina kampaní věnovaných BOZP se zpravidla zaměřuje na konkrétní cílovou skupinu (vedoucí pracovníky v určitém oboru, odbory, odborníky na BOZP atd.). Pečlivě zvažte, na které odvětví se chcete zaměřit, a nástroje, které nejlépe osloví cílovou skupinu v tomto odvětví.

Důležitý je také zeměpisný dosah. Zvažte, kde se vaše cílová skupina nachází, a poté se rozhodněte, zda se potřebujete zaměřit na regionální nebo celostátní sdělovací prostředky, nebo zda se můžete soustředit na nástroje, které jsou z hlediska zeměpisné oblasti omezené, jako jsou různé akce.

Geographical area