Soubor nástrojů kampaně

Poselství

Pečlivě přemýšlejte o hlavním poselství kampaně a o tom, co se prostřednictvím své kampaně snažíte sdělit.

Měli byste být schopni shrnout sdělení kampaně jednoduchými slovy, která jsou relevantní pro vaši cílovou skupinu.

Například: Při řízení nepoužívejte mobilní telefon.

Jakmile máte sdělení, potřebujete podpůrné argumenty, abyste podrobněji vysvětlili, proč by vám měla cílová skupina naslouchat. Poukažte na hloubku problému, případně své důkazy podepřete určitými statistickými údaji a doložte přínosné dopady změn, které požadujete.

Podpůrná sdělení pro výše uvedený příklad bezpečného řízení mohou zahrnovat toto:

  • Používání mobilního telefonu při řízení je nejen nezákonné, ale také nebezpečné.
  • Jste-li přistiženi, že při řízení používáte mobilní telefon, hrozí vám nejen ztráta řidičského průkazu a zaměstnání, ale můžete také způsobit vážnou dopravní nehodu.
  • Používání mobilního telefonu, i hands-free, vyvolává značné riziko dopravní nehody nejen u vás, nýbrž také u ostatních účastníků silničního provozu.
  • Každá dvacátá dopravní nehoda je způsobena používáním mobilního telefonu.
  • Potřebujete-li si vyřídit pracovní hovor, zastavte na bezpečném místě, abyste mu mohli věnovat plnou pozornost.
Message