Soubor nástrojů kampaně

Rozhodování o cílech

Při vypracovávání konkrétního poselství kampaně a potřebných podpůrných argumentů musíte mít na paměti jasný cíl.

Existence jasného cíle vám pomůže:

  • zformulovat lepší sdělení,
  • strukturovat vaši kampaň,
  • po skončení kampaně vám umožní ověřit úspěšnost vašeho úsilí.

Váš cíl by měl být rozhodně konkrétní a realistický, přičemž je třeba přihlédnout ke zdrojům, které máte k dispozici. Níže jsou uvedeny některé parametry, jež vám mohou pomoci při stanovení cíle:

  • Mediální pokrytí – „chci, aby se moje kampaň dostala na hlavní stránky v publikacích týkajících se BOZP v mé zemi“.
  • Změna chování cílové skupiny – „chci své zaměstnance podnítit k tomu, aby neustále nosili ochranné prostředky“.
  • Počet osob, které kampaň osloví – „chci získat 500 fanoušků na Facebooku“.

Jakmile rozhodnete o svých cílech, můžete stanovit, jak jich co nejlépe dosáhnete.

Deciding objectives