Soubor nástrojů kampaně

Stanovte očekávané výsledky

Komunikace je nejúčinnější, pokud se týká něčeho praktického a hmatatelného.

Přemýšlejte o tom, jak byste mohli změřit úspěch vaší kampaně, a před zahájením kampaně do ní zahrňte systém hodnocení.

Kvalitativní hodnocení vyhodnocuje, jak vaši kampaň vnímá veřejnost. Neposkytuje konkrétní čísla, pomůže vám však pochopit dopad vaší kampaně, například to, zda u cílové skupiny došlo ke změně postoje.

Kvalitativní měření zahrnuje:

  • průzkumy prostřednictvím e-mailu/internetu,
  • telefonní rozhovory,
  • rozhovory na místě.

Kvantitativní hodnocení vyhodnocuje dosah a zviditelnění kampaně.

Kvantitativní měření lze snáze prezentovat jako výsledky. Kvantitativní hodnocení může měřit úspěšnost posouzením:

  • dosahu kampaně: kolik lidí se dozvědělo o vašem sdělení?
  • zviditelnění kampaně: jakého zviditelnění jste dosáhli prostřednictvím sdělovacích prostředků? Kolik článků, zpráv atd. pojednávalo o vaší kampani?
Define your expected results