Soubor nástrojů kampaně

NAPO: Učitelé se učí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Organizace: Ministerstvo národního hospodářství – odbor inspekce práce v oblasti BOZP

Země: Maďarsko

Popis:

Článek o tom, jak Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pomáhá učitelům s interaktivními hodinami o bezpečnosti práce a s krátkými filmy pro žáky základních škol.

Image
Napo