Soubor nástrojů kampaně

4. mezinárodní odborně-vědecká konference

Organisation: Evropská společnost bezpečnostních inženýrů

Country: Croatia

Popis:

Tato akce byla věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Chorvatsku. Řečníci jednali o legislativních nařízeních týkajících se BOZP a porovnávali opatření v Chorvatsku a Srbsku. Tato srovnávací činnost byla dobrým způsobem, jak se zamyslet nad BOZP obecně a nad způsoby řešení problému stárnoucí pracovní síly v obou zemích. Akce rovněž konkrétně zdůraznila kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku a sdílení osvědčených postupů různých chorvatských organizací. Zúčastnilo se jí 80 účastníků ze tří různých zemí.

Image
4th International Professional-Scientific Conference