Soubor nástrojů kampaně

Každoroční akce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Organizace: Dekra, B·A·D GmbH, Deutsche Post DHL, IOSH, ENETOSH, ENSHPO a ISHCCO

Země: EU

Popis:

A+A-Congress je každoroční akce pro ty, kdo se zabývají bezpečností práce. Součástí akce, která se koná v Německu, jsou prezentace, schůze sítě a pracovní semináře.

Image
Annual Occupational Safety and Health event