Новини


15/09/2023

Станете официален партньор на кампанията и се присъединете към нашата мисия за по-безопасна и по-здравословна работа в цифрова среда в цяла Европа!

Image

© EU-OSHA

Вие сте динамична международна или европейска организация или дружество с дейности в множество държави — членки на ЕС? Споделяте ли нашата визия за насърчаване на по-безопасна, по-здравословна и по-продуктивна работна среда? Ако това е така, ви приканваме да участвате активно като официален партньор на нашата кампания „Здравословни работни места за 2023-2025 г. — Здраве и безопасност при работа в цифровата ера.“

Защо да си партнирате с нас?

  • Повишете видимостта си: партньорството ще покаже вашата отдаденост на корпоративната социална отговорност.

  • Разширете мрежата си: създайте връзки със сходно мислещи глобални организации и участвайте активно в семинарите и събитията за обмен на добри практики.

  • Бъдете наясно с повече новости: възползвайте се от нашия раздел за новини и бюлетин и представете дейностите на вашата организация, за да достигнете до хиляди читатели.

Готови ли сте да участвате в промяната? Разгледайте предложението за партньорство в кампанията и попълнете формуляра за кандидатстване преди 20 декември 2023 г.

Партньорското събитие на ЕС за нови и съществуващи партньори на кампанията е идеална възможност да се свържете и да научите повече за кампанията.