Publikationer


Avancerad robotteknik, artificiell intelligens och automatisering av uppgifter: definitioner, användningar, policyer och strategier samt arbetsmiljö

Artificiell intelligens och håller på att förändra sättet som det manuella arbetet utformas och utförs på. I den här rapporten presenteras typer och definitioner av AI-baserade system och avancerad robotteknik för av uppgifter, spridning av dem enligt olika branscher och en beskrivning av vilka uppgifter som påverkas mest.

I rapporten kartläggs också befintliga och potentiella användningar som ger en överblick över policyer, strategier och program på nationella och internationella nivåer avseende dessa system för automatisering av uppgifter och arbetsmiljö. 

Download pdf icon in: