Publikationer


Avancerad robotteknik och automatisering: arbetsmiljökonsekvenser

Framväxande teknik förändrar arbetsplatserna. Den här rapporten är inriktad på automatiseringen av fysiska arbetsuppgifter i samband med och AI-baserade system och deras följder för arbetsmiljön. Den är specifikt inriktad på hur en ökande användning av robottekniksystem som också kan samarbeta med människor påverkar arbetstagarna och deras jobb, liksom de företag och sektorer de arbetar i.

Rapporten diskuterar även konsekvenser för säkerheten, hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen, och insatser och åtgärder som företag kan vidta, inbegripet vikten av slutanvändarutbildning. Dessutom informerar rapporten om relevanta säkerhetsnormer för användningen av maskiner på arbetsplatsen.

Download pdf icon in: