Publikationer


Avancerad robotteknik och automatisering: Vad är det och hur påverkar det arbetstagarna?

Införandet av på arbetsplatserna förändrar helt tydligt arbetsmiljöernas struktur. Samtidigt som automatiseringen av olika arbetsuppgifter ger vinster och möjligheter till fördel för arbetsmiljön, skapar den även risker.
Det här policydokumentet beskriver personrelaterade (kognitiva och fysiska) och objektrelaterade arbetsuppgifter för olika jobb och sektorer som mest utsätts för automatiserade robottekniksystem. Det ger vidare exempel på de möjligheter och risker som förknippas med olika arbetsmiljöer.
Policydokumentet rekommenderar sammanfattningsvis att arbetsgivare tar ansvar för att bedöma automatiseringens potentiella fördelar och risker och aktivt involvera arbetstagarna i anpassningen av robottekniksystem med hjälp av och .
Download pdf icon in: