Fallstudier


Samarbetsrobot som automatiserar sömnad av väskor för underleverantörer till bilindustrin (ID5)

En global underleverantör till bilindustrin har infört automatiserade processer i sin verksamhet i Portugal och använder robotar, samarbetsrobotar (cobotar) och automatiskt styrda fordon för att utföra en rad olika arbetsuppgifter.

I stället för att eliminera arbetstillfällen har detta påskyndat eller underlättat arbetsuppgifter och minskat den sociala isoleringen på arbetsplatsen eftersom arbetstagare växlar stationer oftare och därmed har en ökad interaktion med kollegor.

I takt med att arbetstagarna omskolar sig och får specialiserad utbildning är detta en möjlighet att bedöma vilka färdigheter som ska anses vara viktiga för framtidens arbete och vilka som blir mindre relevanta.

Download PDF file in: