Publikationer


Arbetsmiljöstrategier i en automatiserad värld

I och med de ständiga framstegen inom robotteknik och AI omfattar automatiseringen på arbetsplatsen allt fler uppgifter, både fysiska och kognitiva. Eftersom organisationer i Europa införlivar nya automatiseringar är det viktigt att förstå möjligheterna, men även riskerna och utmaningarna som dessa tekniker medför när det gäller arbetsmiljö. En människocentrerad utformning och tydlig kommunikation är avgörande för att säkerställa och främja arbetstagarnas välbefinnande och samtidigt dra största möjliga nytta av den digitala omställningen.