Publikationer


Kognitiv automatisering: arbetsmiljökonsekvenser

Den här rapporten fokuserar på automatiseringen av kognitiva arbetsuppgifter i samband med och AI-baserade system och vilka följder detta får för arbetsmiljön. Rapporten innehåller en bedömning av det rådande forskningsläget vad gäller effekterna av (eller halvautomatisering) av kognitiva arbetsuppgifter och konsekvenserna för vissa arbeten, uppgifter och sektorer.

I rapporten diskuteras utmaningar och möjligheter för AI-baserade system och arbetsmiljön utifrån en central taxonomi som gör det möjligt att klassificera arbetsuppgifter som informationsrelaterade, personrelaterade och objektsrelaterade kognitiva uppgifter.

Download pdf icon in: