Publikationer


Avancerad robotteknik och AI-baserade system för automatisering av arbetsuppgifter

Är du nyfiken på vad artificiell intelligens är och hur det förändrar vårt arbete? 

Dessa bilder sammanfattar de senaste insikterna och fakta om nuvarande och potentiella tillämpningar av AI och inom olika branscher. Få kunskap om hur påverkar arbetsmiljö, säkerhetsstandarder och beslutsfattande. 

Få en glimt av hur dessa innovationer förändrar arbetsplatserna i fallstudier från verkliga livet som fokuserar på europeiska företag.