Publikationer


Införande av system för avancerad robotteknik och AI-baserade system för uppgiftsautomatisering: drivkrafter, hinder och rekommendationer

Föråldrade bestämmelser och motstånd från arbetstagarna kan utgöra hinder för ett framgångsrikt införande av cobotar på arbetsplatsen med avseende på arbetsmiljöfrågor. Det har dock visat sig att integrationen av dessa tekniker kan underlättas och förbättras om företag agerar tidigt genom att fokusera på åtgärder för företagsövergripande kommunikation, arbetstagarnas inkludering och erfarenhet samt medvetenhet och dialog om reglering.

I detta policydokument undersöks hinder och drivkrafter för arbetsmiljö enligt rapporter från olika företag som har infört system för eller AI-baserade system för att automatisera uppgifter.

Download pdf icon in: