Publikationer


Automatisering av kognitiva uppgifter på arbetsplatsen med hjälp av AI-baserade system: fall och rekommendationer

Ett gasinfrastrukturföretag i Norge, en icke-vinstdrivande organisation baserad i Förenade kungariket som arbetar med journalistik och politik samt ett konglomerat i Tyskland har alla integrerat AI-baserade system för att automatisera kognitiva uppgifter på arbetsplatsen. Systemen hjälper arbetstagarna när de utför sina kärnuppgifter och gör det möjligt för dem att arbeta under bättre arbetsmiljöförhållanden.

I detta policydokument granskas erfarenheterna från de tre olika stora företagen och dokumentet innehåller rekommendationer för införande av dessa tekniker på arbetsplatsen, med hänsyn till arbetstagarnas fysiska och psykiska välbefinnande samt dataskydd.

Download pdf icon in: