Súbor nástrojov kampane

Využite príležitosti

Ak chcete ďalej šíriť posolstvo svojej kampane, využite jednotlivé príležitosti, ktoré sa vám môžu naskytnúť.

Môže sem patriť:

  • fototermín pre tlač,
  • zavolanie do rozhlasového vysielania ohľadne vašej záležitosti týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • písanie a umiestňovanie hlavných článkov do časopisov a novín (napríklad o personálnom manažmente, obchode a bezpečnosti),
  • navrhnutie televízneho dokumentu pre televíznu spoločnosť – budú chcieť počuť skutočné skúsenosti zamestnancov a budú sa zaujímať sa o odborníkov ochotných hovoriť na kameru,
  • zaslanie listu do novín, napríklad po nahlásení úrazu na pracovisku, ktorý sa týka témy vašej kampane.

Ľudský záujem

  • Tlač a médiá všeobecne hľadajú ľudský uhol pohľadu. Budú chcieť štatistiky o nehodách doložené skutočnými obeťami alebo ich príbuznými.
  • Pre tlačové správy, videá, reklamy a rozhovory môžu byť potrebné svedectvá a/alebo fotografie obetí. Tvorcovia televíznych dokumentov budú mať záujem o ľudí, ktorí budú ochotní hovoriť na kameru.
  • Zdrojom kontaktov môžu byť mimovládne nátlakové skupiny pôsobiace v oblasti zdravia a odbory.
Seize opportunities