Súbor nástrojov kampane

Mapovanie vašich zdrojov

Na kampane nevyhnutne potrebujete čas a peniaze. Máte dostatok jedného i druhého na to, aby ste náležite pokryli všetko potrebné v rámci propagácie vašej veci?

Efektívnou kampaňou sa rozumie využitie existujúcich zdrojov na maximum. To môže zahŕňať:

  • možných partnerov a „spojencov“,
  • finančné prostriedky (rozpočet),
  • existujúce distribučné/komunikačné nástroje,
  • dostupné interné zdroje.

Dobre si premyslite, aké zdroje už máte k dispozícii a ako ich vo svojej kampani môžete najlepšie využiť. Rozpočet, ktorý máte k dispozícii, samozrejme určí aj mieru a rozsah vašej kampane.

Mapping your resources