Súbor nástrojov kampane

Partneri a nadväzovanie kontaktov

Ústne podanie je vždy efektívnym nástrojom. Spolupráca s renomovanými partnermi a „spojencami“ vám preto pomôže ďalej šíriť posolstvo vašej kampane.

Dobre sa pozrite na organizácie, ktoré sú súčasťou vašich sietí alebo s ktorými ste už spolupracovali:

  • Majú skúsenosti s konkrétnou problematikou v oblasti BOZP, ktorú chcete propagovať?
  • Realizovali už predtým podobnú kampaň?
  • Majú komunikačné kanály, ktoré vám pomôžu sprostredkovať vaše posolstvo?

Okrem komunikačných kanálov môžu mať aj možnosť odovzdať vám komunikačné materiály, ktoré by ste mohli opätovne použiť, alebo sa podeliť s vami o skúsenosti, ktoré získali pri kampani venovanej rovnakej problematike.

Partners and networking