Materiale de campanie


Leták Ceny za dobrú prax – Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku

Cieľom 16. ročníka Ceny za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci kampane Zdravé pracoviská je oceniť organizácie s mimoriadnym a inovatívnym prínosom k bezpečnosti a ochrane zdravia predchádzaním rizikám spojeným s digitálnou transformáciou na pracovisku.

Dozviete sa, aké typy osvedčených postupov možno prihlásiť, kto sa môže zúčastniť, na čo sa porota zameriava a ako sa zapojiť do súťaže.