Publikácie


Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia v automatizovanom svete

Vzhľadom na neustály pokrok v oblasti robotiky a umelej inteligencie zahŕňa v práci viac úloh, a to tak fyzických, ako aj kognitívnych. Keďže organizácie v Európe zavádzajú nové automatizácie, je nevyhnutné pochopiť príležitosti, ale aj riziká a výzvy týchto technológií v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Dizajn zameraný na človeka a jasná komunikácia sú kľúčom k zaisteniu a podpore pohody pracovníkov a zároveň čo k najväčšiemu využitiu digitálnej transformácie.