Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Szkolenia

Dla kogo:

Dla wszystkich rodzajów organizacji.

Korzyści

 • Skuteczne szkolenia mogą dostarczać odbiorcom odpowiednich informacji i motywować ich do zmiany praktyk pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Szkolenia są użytecznym narzędziem służącym do edukowania odbiorców i zapewniania im informacji w zakresie konkretnego tematu poświęconego bezpieczeństwu i higienie pracy.
 • Szkolenia przyczyniają się w szczególności do informowania środowisk opiniotwórczych o danym aspekcie kampanii.

Ograniczenia

 • Szkolenie jest najbardziej efektywne w mniejszych grupach, więc nie jest odpowiednie dla szerokiego grona odbiorców.
 • Szkolenia zawodowe również mogą być kosztowne.

Jakie są możliwości wykorzystania?

 • Na przykład organizacja mogłaby przeprowadzić szkolenie na temat zapobiegania poślizgnięciom, potknięciom i upadkom w miejscu pracy.
 • Głównym celem jest zachęcanie do pozytywnych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dzielenie się informacjami i poprawa praktyk pracy.
 • Szkolenie może zawierać element medialny, jednakże na ogół nie jest on głównym celem wydarzenia.

Opracowanie szkolenia

 • Zastanów się dokładnie nad tematem i jak możesz najlepiej poinformować swoich odbiorców – czy są dostępne filmy lub zasoby, które pomogą wzmocnić Twój przekaz?
 • Niektóre szkolenia (np. z zakresu polityki firmy) mogą być przeprowadzane na miejscu.
 • Inne szkolenia (np. pierwsza pomoc) będą wymagały pomocy wykwalifikowanego specjalisty.