Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Seminarium poświęcone zdrowiu układu mięśniowo-szkieletowego dzieci i młodych pracowników

Organizacja: EU-OSHA

Kraj: UE

Opis:

Seminarium zorganizowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy we współpracy z ENETOSH w ramach działań EU-OSHA mających na celu dokonanie przeglądu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, poświęconych zdrowiu układu mięśniowo-szkieletowego dzieci i młodych pracowników.

Image
Seminar on musculoskeletal health in children and young workers